Job-Ro ไฮคลาส ระบบคลาสสิก เปิดยาวนาน หลักปี
ข้อมูลกิลด์วอร์Woe Information
Guild War Info ข้อมูลกิลด์วอร์
 • Guild War Info
 • วันกิลด์วอร์ : รอโหวตเลือกวันอีกที
 • เวลากิลด์วอร์ : 20.30 - 22.00 น.
 • เปิดบ้านกิลด์ : หลัง (ตามจำนวนกิลด์)
 • สมาชิกกิลด์ : 26 คน
 • จับพันธมิตร : ไม่ได้
Guild War Award รางวัลกิลด์วอร์
 • Guild War Award
 • เงินรางวัล : จำนวน 1,500 ~ 4,500 บาท
 • Zeny : จำนวน 10M
 • Guild Coin : จำนวน 100ea
คำสั่งพิเศษ
@lgp เปิด/ปิด ระบบ Rcx Plugin
@circle เปิด/ปิด ระยะวงกลมตัวละคร
@square เปิด/ปิด ระยะกรอบสี่เหลี่ยมตัวละคร
@shake ปิดการสั่นหน้าจอ
@aoes เปิด/ปิด สี Skill Storm Gust, Lord of Vermillion, Meteor Storm
@refresh รีเซ็ตหน้าจออีกครั้ง
!vsync ช่วยเรื่อง FPS ลดอาการแลคได้
@noatk ป้องกันไหล ไม่สามารถโจมตีปกติได้ แต่สามารถใช้สกิลได้
ตารางกิลด์วอร์ เดือน มิถุนายน
วัน Yesnelph
Bamboo Grove Hill
Kriemhild
Nuernberg
Holy Shadow
Bergel
Swanhild
Scared Altar (22คน)
Rothenburg (18คน)
War SE
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
คำแนะนำ : ตารางการแจกเงินรางวัลกิลด์วอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนกิลด์ โดยทีมงานไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กิลไหนใช้โนดีเล ได้บ้านจะถูกตัดสิทธิ์เงินรางวัล วันนั้นทันที
ไอดีที่ใช้โนดีเลจะโดนแบนระงับไอดี 15 วัน ( รวมทั้งของในไอดีที่ใช้วอร์เวลานั้นด้วย) / ครั้งต่อไปโดนแบน IP ถาวรไม่มีข้อยกเว้น
ทีมงานจะดูหลักฐานจากคลิปเป็นหลัก พบเจอส่งทีมงานตรวจเช็คได้ทันที
Rules Woe กติกากิลด์วอร์
 • 1. กิลไหนที่มีบ้านอยู่กันอยู่แล้ว 21.50 ห้ามไปป่วนบ้านอื่นชั้นห้องหิน

  บทลงโทษ หากได้บ้าน หักเงินรางวัล50%

 • 1.1 การตัดสินของทีมงาน ตรวจสอบด้วยสายตา และ เจตนาของผู้เล่นเป็นหลักในการเล่นตัดสินใจ
 • 2. เวลากิลด์วอร์ กิลด์หลัก (26 คน) และกิลด์สาขา ห้ามใช้รูปกิลด์เหมือนกัน ต้องแบ่งแยกรูปกิลด์ให้ชัดเจน ( โทนสีห้ามเหมือนกันอย่างชัดเจน) และห้ามเปลี่ยนรูปกิลด์ระหว่างเวลากิลด์วอร์

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 3. กิลด์สาขา ห้ามกันบ้านอยู่ในชั้นเดียวกันกับกิลด์หลัก (แต่ช่วยบุกบ้านได้) และกิลด์พันธมิตรทางใจ ไม่สามารถช่วยกันบ้านได้ ไม่ว่าจะชั้นไหนของบ้าน

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์ กรณีที่มีการเดินผ่านโซนของกิลล์ ไม่ว่าจะกิล 1 เดินผ่านโซนกิล 2 หรือ กิล2 เดินผ่านโซนกิล 1 กิลที่เป็นเจ้าของโซนถึงจะออกสกิลได้ หากมีกิลล์ใดกิลหนึ่งที่ทำผิดกฎไปแล้ว จะต้องย้ายจากบ้านหลังนั้นทันที ไม่มีสิทธิ์จะครองบ้านหลังเดิมได้อีก กิลที่ไม่ได้อยู่ในโซนนั้นๆต้องเดินผ่านอย่างเดียว ห้ามออกสกิลช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้น

 • 4. จากกติกาข้อ 2. ส่งผลให้ไม่สามารถยิง PALADIN หรือ Champion และ เสา ได้อยู่แล้ว หากมีการกระทำผิดกติกา กิลด์บุกบ้าน สามารถส่งหลักฐานกับทีมงาน ขอเป็นคลิปเหตุการณ์ หรือหากเป็นภาพต้องมีคลิปประกอบเหตุการณ์การณ์ด้วย

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 5. ก่อนจะหมดเวลาวอร์ 20 นาทีสุดท้าย (เวลาเปิดวาร์ปประตูหน้าบ้าน) ห้ามมีการตีสลับหินโดยเด็ดขาด หากมีการร้องเรียน บ้านหลังนั้นงดแจกเงินรางวัล

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 6. กิลด์หลัก และกิลด์สาขา สามารถตีบ้านแจกรางวัลได้เพียง 1 หลัง (แต่ตีบ้าน SE EMPERIUM เพิ่มได้) และหากตีบ้านแจกรางวัล 2 หลัง จะไม่ได้รางวัลเลย

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 7. กิลด์ที่สามารถตีบ้านเอาเงินรางวัล จะต้องมีสมาชิกกิลด์ออนไลน์เวลากิลด์วอร์มากกว่า 16 คน แล้วทั้ง 16 คน ต้องมาเข้าร่วมสงครามกิลด์วอร์ด้วย

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 8. พากิลด์มาวอร์มากกว่า 16 คน แต่ไม่ถึง 26 คน แล้วไม่ได้บ้านติดกัน 3 วอร์ (หากเว้นวันไม่นับ) รับเงินรางวัล 500 บาท และ 2,000 cp แต่กิลด์ต้องมานั่งตั้งห้องรับคนทุกวันด้วย
 • 9. พากิลด์มาวอร์มากกว่า 26 คน แล้วไม่ได้บ้านติดกัน 3 วอร์ (หากเว้นวันไม่นับ) รับเงินรางวัล 1,000 บาท และ 2,000 cp แต่กิลด์ต้องมานั่งตั้งห้องรับคนทุกวันด้วย
 • 10. ขอให้แต่ละกิลล์ มารวมตัวเล่น โซนก่อนเวลา 21.15 หากไม่เจอกิลล์มาเล่นโซนไม่เจอออก LIVE หรือคลิปใดๆของทีมงาน หากได้บ้านจะตัดเงินรางวัลลง 50%

 • 11.บ้าน 2,500 - 3,000 บาท( จะไม่มีกฏใดๆทั้งสิ้น ) ยกเว้นกฏข้อที่ 3 , ยกเว้นกฏข้อที่ 5 และ ยกเว้นกฏข้อที่ 6
 • - 11.1 กิลพันธมิตรสามารถตีสลับบ้านได้ / กิลตัวเองและกิลสาขา ห้ามตีสลับบ้าน
 • * ข้อควรระวัง อาชีพ Assasin ลดดาเมจตีหินลง 50% ( เพราะมีคริเบิ้ล)

Rules Alliance กติกากิลด์พันธมิตร
 • 1. การใช้ชื่อกิลด์ รูปกิลด์แตกต่างกัน เพื่ออ้างการตีสลับหิน

  1.1 ตัวอย่าง กิลด์ A และ กิลด์ B เป็นพันธมิตรกัน (รวมทั้งพันธมิตรทางใจ)
  1.2 กิลด์ A ครอบครองบ้านอยู่ แล้วกำลังเสียเปรียบ กิลด์ B ก็เข้ามาตีบ้าน
  1.3 ทีมงานจะตัดสิทธิ์รางวัลทุกรางวัล ของกิลด์ A และ กิลด์ B กิลด์วอร์นั้น
  1.4 การตัดสินของทีมงาน จะตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน

 • 2. กิลด์พันธมิตร กิลด์ A และกิลด์ B (ไม่ใช่สาขาของกิลด์)

  2.1 กิลด์ A ครอบครองบ้านก่อน แล้วมีการทิ้งบ้าน ให้กิลด์ B เข้ามาตีบ้าน
  2.2 โดยกิลด์ B ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นมาก่อน สามารถทำได้ ถือว่าทิ้งบ้าน
  2.3 แต่หากกิลด์ A กลับมาตีบ้านเดิม กิลด์ B ปล่อยให้ตี จะถือว่าสลับบ้าน
  2.4 การตัดสินของทีมงาน ตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน

 • 3. กิลด์พันธมิตร กิลด์ A และกิลด์ B (ไม่ใช่สาขาของกิลด์)

  3.1 กิลด์ A และ กิลด์ B สามารถพันธมิตรกันเล่นหน้าบ้านได้
  3.2 กิลด์ A และ กิลด์ B ไม่สามารถช่วยกันบ้านของกิลด์ A ได้ และ กิลด์ B ก็ไม่สามารถช่วยกันบ้านของกิลด์ A ได้เช่นกัน( ต้องฆ่าทั้งหมด )
  3.3 การตัดสินของทีมงาน ตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน

 • 4. กิลด์สาขากันห้องหิน และกิลด์หลักกันหน้าห้องหิน

  4.1 หลังจากกิลด์หลักโดนบุกแตก แล้วต้องการจะเรียกเข้าไปกันชั้นห้องหิน
  4.2 กิลด์สาขาห้ามทำอะไรเลย ต้องกด Butterfly Wing กลับบ้านในทันที
  4.3 หากกิลด์สาขามีการกด Skill หรือ ทำ Damage จะถือว่าผิดกฏข้อ 2.
  4.4 การตัดสินของทีมงาน ตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน

 • 5. กฏดันบ้าน กิลด์พันธมิตร กิลด์ A และกิลด์ B (ไม่ใช่สาขาของกิลด์)

  5.1 ห้าม จ่อวาปด้วยกัน และ ห้ามตั้งโซนด้วยกัน ( ให้แยกกันเป็นกิลเท่านั้น กรณีจะไม่ยิงกันช่วยกันดัน ) !! เพราะฉะนั้น จะถือว่าเป็นกิลพันธมิตรทันที
  5.2 จากข้อ 5.1 สามารถช่วยกันดันบ้านได้ ถ้าจะไม่ยิงกัน แบ่งโซนกันให้ชัดเจน เวลาดันบ้าน !! เพราะฉะนั้น จะถือว่าเป็นกิลพันธมิตรทันที
  5.3 การตัดสินของทีมงาน ตรวจสอบด้วยสายตา และ เจตนาของผู้เล่นเป็นหลักในการเล่นตัดสินใจ