อันดับ ไอดีผู้เล่น แต้ม
1.
tumxxxx
72,768,000
2.
xenxxxx
51,619,154
3.
armageddxxxx
43,798,000
4.
incensxxxx
30,195,284
5.
pandaxxxx
18,071,498
6.
jobxxxx
6,821,444
7.
pokxxxx
6,303,202
8.
christiaxxxx
4,133,246
9.
woxxxx
3,061,116
10.
cuddlxxxx
3,053,836