เข้าสู่ระบบสนับสนุน Job-Ro..

 

• เติมสะสมครบทุกๆ 1,000 บาท จะได้รับ  Donate Box01 x2 & Cash Coin x200
• เติมสะสมครบทุกๆ 5,000 บาท จะได้รับ  Promotion Box V1 x1
• เติมสะสมครบทุกๆ 10,000 บาท จะได้รับ  Promotion Box V1 x2
ราคาเติมเงิน QR CODE
Cash Point ที่ท่านจะได้รับ
50
500
100
1,000
150
1,500
300
3,000
500
5,000
1,000
10,000
3,000
30,000
5,000
50,000
10,000
100,000