REFRESH OPTION EVENT
OPTION ARMOR EVENT ระบบออฟชั่นเกราะเพิ่มความสามารถ

 

Description รายละเอียดกิจกรรม

    สามารถนำ Armor ตามรายการใน NPC มาสุ่มออฟชั่นได้ จะสุ่มได้ออฟชั่นในรูปแบบ (ลูกแก้ว)

  • - ใช้ 400,000zeny ในการสุ่มออฟ 1ครั้ง โอกาสสำเร็จ 60%
  • - หากมีการสุ่มออฟทับ โอกาสสำเร็จ 60%
  • - Armor จะเสียหายและสูญหายไปเมื่อการสุ่มออฟล้มเหลว

 

Description รายละเอียดกิจกรรม

    สามารถนำ Armor ตามรายการใน NPC มาสุ่มออฟชั่นได้ จะสุ่มได้ออฟชั่นในรูปแบบ (ลูกแก้ว)

  • - ใช้ Option Ticket x1 ในการสุ่มออฟ 1ครั้ง โอกาสสำเร็จ 60%
  • - หากมีการสุ่มออฟทับ โอกาสสำเร็จ 60%
  • - Armor จะไม่สูญหายเมื่อการสุ่มออฟล้มเหลว