REFRESH OPTION EVENT
REFRESH OPTION EVENT ระบบรีออฟชั่น

 

Description รายละเอียดกิจกรรม

    สามารถนำ Equipment และ Weapon +6 ขึ้นไป มาทำการรีออฟ สุ่มออฟชั่น Tier 1

    โดยไอเทมจะไม่มีวันเสียหาย มีโอกาสรีออฟ สุ่มได้ทั้งออฟชั่นเดิมและออฟชั่นใหม่

  • - ส่วนผสมในการรีออฟ อัญมณี + Eluium x3 + Oridecon x3 + Refresher Ticket x1 (1ชุด ต่อการรีออฟ 1ครั้ง) อัญมณีที่ใช้เป็นส่วนผสม
  • - Green Refresh Gemstone (ส่วนผสมสำหรับรีออฟ Weapon Level 1 ตั้งแต่ +6 ขึ้นไป)
  • - Blue Refresh Gemstone (ส่วนผสมสำหรับรีออฟ Weapon Level 2 ตั้งแต่ +6 ขึ้นไป)
  • - Red Refresh Gemstone (ส่วนผสมสำหรับรีออฟ Equipement +6 และ +7)
  • - Purple Refresh Gemstone (ส่วนผสมสำหรับรีออฟ Equipement +8 +9 และ +10)
  • (อัญมณี และ Refresh Ticket หาได้จากกิจกรรมต่างๆภายในเซิฟเวอร์